หน้าแรก

บริษัท เอเซีย เทรดดิ้ง ซุมสเตก (2015) จำกัด
ASIA TRADING ZUMSTEG (2015) COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท เอเซีย เทรดดิ้ง ซุมสเตก (2015) จำกัด

บริษัท เอเซีย เทรดดิ้ง ซุมสเตก (2015) จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0675558000346
วันจดทะเบียน : 15/06/2015
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ที่ตั้ง : 139 ม. 13 ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 67130
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานผลิตไอศรีมเพื่อจำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น