หน้าแรก

บริษัท อัฏฐวิศวกรรม จำกัด
ATTHA ENGINEERING COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท อัฏฐวิศวกรรม จำกัด

บริษัท อัฏฐวิศวกรรม จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562044535
วันจดทะเบียน : 06/03/2019
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 47 ซ. แม่เนี้ยว แยก 1 ถ. ประชาสงเคราะห์ แขวง รัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า ของภาครัฐและเอกชนประกอบกิจการ จำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องมือไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ