หน้าแรก

บริษัท บี.เอส.พี.เคมีเคิล เทรดดิ้ง จำกัด
B.S.P. CHEMICAL TRADING CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท บี.เอส.พี.เคมีเคิล เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท บี.เอส.พี.เคมีเคิล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115555015185
วันจดทะเบียน : 24/08/2012
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ที่ตั้ง : 93/21-23 อาคาร เดอะโมเดอร์นกรุ๊ป ทาวน์เวอร์ ชั้น 3 ห้อง ถ. แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2408-6837
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน