หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู สกาย ไดแอกโนสติคส์
BLUE SKY DIAGNOSTICS LIMITED PARTNERSHIP
ที่อยู่ : ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู สกาย ไดแอกโนสติคส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู สกาย ไดแอกโนสติคส์

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0103549035305
วันจดทะเบียน : 06/10/2006
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 400000
ที่ตั้ง : 41/6 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าทางเวชภัณฑ์และทางการแพทย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์