หน้าแรก

บริษัท บุญชุบดี จำกัด
BOON CHUPDEE CO.,LTD.
ที่อยู่ : บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี 12000
สถานภาพกิจการ: ร้าง

บริษัท บุญชุบดี จำกัด

บริษัท บุญชุบดี จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135547007926
วันจดทะเบียน : 25/08/2004
สภาพกิจการ : ร้าง
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 58/23 ม. 2 ต. บ้านฉาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น