หน้าแรก

บริษัท ซี ซี วาย วอเตอร์เวิร์ค จำกัด
C C Y WATER WORKS COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : บางน้ำจืด เมือง สมุทรสาคร 74000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ซี ซี วาย วอเตอร์เวิร์ค จำกัด

บริษัท ซี ซี วาย วอเตอร์เวิร์ค จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745559008099
วันจดทะเบียน : 01/11/2016
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 53 ม. 3 ต. บางน้ำจืด อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ประเภทธุรกิจ : การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา