หน้าแรก

บริษัท ฉะเชิงเทรา เอฟซี จำกัด
CHACHOENGSAO FC COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ฉะเชิงเทรา เอฟซี จำกัด

บริษัท ฉะเชิงเทรา เอฟซี จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0245557000583
วันจดทะเบียน : 03/03/2014
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ที่ตั้ง : 32 ถ. เอมอรอุทิศ 1 ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000
ประเภทธุรกิจ : ดูแลผลประโยชน์นักร้อง นักแสดง นักกีฬา,ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทและของที่ระลึก,ผลิต-จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมของบริษัทตัวแทนและสำนักงานคัดเลือกนักแสดง