หน้าแรก

บริษัท ชัยกิจกะทิสด จำกัด
CHAIKIJ FRESH COCONUT CREAM CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: เลิก(เสร็จการชำระบัญชี)

บริษัท ชัยกิจกะทิสด จำกัด

บริษัท ชัยกิจกะทิสด จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534101856
วันจดทะเบียน : 29/10/1991
สภาพกิจการ : เลิก(เสร็จการชำระบัญชี)
ทุนจดทะเบียน : 500000
ที่ตั้ง : 859 ซ. ประเสริฐสิษฐ ถ. สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น