หน้าแรก

บริษัท คอนไฟด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
CONFIDE ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.,LTD.
ที่อยู่ : มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท คอนไฟด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

บริษัท คอนไฟด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0195542000320
วันจดทะเบียน : 13/08/1999
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ที่ตั้ง : 83 ม. 6 ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย