หน้าแรก

บริษัท คอริ่งโปร จำกัด
CORING PRO COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท คอริ่งโปร จำกัด

บริษัท คอริ่งโปร จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105557185240
วันจดทะเบียน : 18/12/2014
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 88/43 ถ. เลียบคลองสอง แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อ จัดหา จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้งานก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ