หน้าแรก

บริษัท ดีแอนด์เอฟช๊อป จำกัด
D&F SHOP COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ดีแอนด์เอฟช๊อป จำกัด

บริษัท ดีแอนด์เอฟช๊อป จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135558017634
วันจดทะเบียน : 16/09/2015
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 99 ม. 8 อาคาร เซียร์ รังสิต ชั้น 3 ห้อง TB 069-070 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์