หน้าแรก

บริษัท ฟ้าใหม่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
FAH MAI HOLDINGS CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ฟ้าใหม่ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท ฟ้าใหม่ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560058792
วันจดทะเบียน : 10/04/2017
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ที่ตั้ง : 1000/196,1000/199 ชั้น 3 ห้อง ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการ ด้านการให้คำปรึกษาด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น