หน้าแรก

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
GMM TV CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105538092304
วันจดทะเบียน : 03/08/1995
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ที่ตั้ง : 50 ถ. สุขุมวิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : ผลิตรายการโทรทัศน์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2669-9483
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์