หน้าแรก

บริษัท กู๊ด วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
GOOD WATER CORPORATION COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท กู๊ด วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท กู๊ด วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105558062460
วันจดทะเบียน : 09/04/2015
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ที่ตั้ง : 133/88 ซ. ประเสริฐมนูกิจ 29 ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประเภทธุรกิจ : การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา