หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนดีโอส
GRANDIOSE LIMITED PARTNERSHIP
ที่อยู่ : บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนดีโอส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนดีโอส

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0143560001730
วันจดทะเบียน : 15/09/2017
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 64 ม. 6 ต. บ้านกุ่ม อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 13250
ประเภทธุรกิจ : อาหารเสริมทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์