หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ วี.อาร์.ดรักสโตร์
HAADYAI V.R.DRUGSTORE LIMITED PARTNERSHIP
ที่อยู่ : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ วี.อาร์.ดรักสโตร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ วี.อาร์.ดรักสโตร์

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0903528000611
วันจดทะเบียน : 09/08/1985
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1900000
ที่ตั้ง : 59 ถ. เชื่อมรัฐอุทิศ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
ประเภทธุรกิจ : ขายยาแผนปัจจุบัน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์