หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกกวงการไฟฟ้า
HOK KUANG ELECTRIC WORKS LTD.,PART.
ที่อยู่ : บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สถานภาพกิจการ: ร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกกวงการไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกกวงการไฟฟ้า

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0103511013533
วันจดทะเบียน : 02/09/1968
สภาพกิจการ : ร้าง
ทุนจดทะเบียน : 150000
ที่ตั้ง : 232/19 ถ. นเรศ แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างปั๊มกล่อง และทำกล่องกระดาษทุกชนิด พร้อมทั้งรับจ้างพิมพ์เอกสารทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง