หน้าแรก

บริษัท หัวเสือ เฮาส์ จำกัด
HUA SUEA HOUSE CO.,LTD.
ที่อยู่ : พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท หัวเสือ เฮาส์ จำกัด

บริษัท หัวเสือ เฮาส์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105555125274
วันจดทะเบียน : 24/08/2012
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 535 ซ. พระราม 9 ซอย 51 (ถนนเสรี 6) แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และบริการโฆษณา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2718-4380
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์