หน้าแรก

บริษัท ไอเดีย สมายล์ จำกัด
IDEA SMILE CO.,LTD.
ที่อยู่ : ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ไอเดีย สมายล์ จำกัด

บริษัท ไอเดีย สมายล์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105559100942
วันจดทะเบียน : 30/06/2016
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 134/52 ซ. คู้บอน 27 เเยก 15 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์