หน้าแรก

บริษัท อินสไปร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
INSPIRE RESIDENCE COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท อินสไปร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด

บริษัท อินสไปร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125559014493
วันจดทะเบียน : 10/06/2016
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 20 ม. 6 ถ. พระรามที่ 2 ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย