หน้าแรก

บริษัท เจริญรุ่งเรือง 9 อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
JARERNRUNGRUEANG 9 ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท เจริญรุ่งเรือง 9 อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

บริษัท เจริญรุ่งเรือง 9 อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305560005042
วันจดทะเบียน : 21/08/2017
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 900000
ที่ตั้ง : 35/27,28 ม. 2 ต. มิตรภาพ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30140
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน