หน้าแรก

บริษัท จตุโฮลดิ้ง จำกัด
JATU HOLDING COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : หนองเสม็ด เมือง ตราด 23000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท จตุโฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท จตุโฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0235560000611
วันจดทะเบียน : 20/11/2017
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 113/3 ม. 1 ต. หนองเสม็ด อ. เมือง จ. ตราด 23000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย