หน้าแรก

บริษัท กานดา เดคคอร์ จำกัด
KANDA DECOR CO.,LTD.
ที่อยู่ : พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท กานดา เดคคอร์ จำกัด

บริษัท กานดา เดคคอร์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105535004714
วันจดทะเบียน : 10/01/1992
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 100000000
ที่ตั้ง : 5 ม. 6 ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-3486-7132
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย