หน้าแรก

บริษัท คิงส์ คาร์ตั้น แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
KING CARTON & PACKAGING COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท คิงส์ คาร์ตั้น แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท คิงส์ คาร์ตั้น แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561065083
วันจดทะเบียน : 10/04/2018
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 369/52 ซ. วัดจันทร์ใน แขวง บางคอแหลม เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูกและ กระดาษลูกฟูก
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง