หน้าแรก

บริษัท เกื้อสุข เซอร์วิส จำกัด
KUEASUK SERVICES COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : มาบตาพุด เมือง ระยอง 21150
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท เกื้อสุข เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เกื้อสุข เซอร์วิส จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0215561002340
วันจดทะเบียน : 20/03/2018
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 55/4 ถ. วัดมาบตาพุด ต. มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง 21150
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายน้ำประปา เพื่ออุปโภคบริโภค
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา