หน้าแรก

บริษัท เอ็ม ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
M LINE ENGINEERING CO.,LTD.
ที่อยู่ : อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท เอ็ม ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอ็ม ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548124527
วันจดทะเบียน : 21/09/2005
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 34000000
ที่ตั้ง : 9/555 ม. 4 ถ. รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์ระบบรับเหมาติดตั้งระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2971-6296
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น