หน้าแรก

บริษัท มั่งมี พลัส จำกัด
MANGMEE PLUS CO.,LTD.
ที่อยู่ : สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท มั่งมี พลัส จำกัด

บริษัท มั่งมี พลัส จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549139251
วันจดทะเบียน : 27/11/2006
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 247/65 ซ. รามคำแหง112 ถ. รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์