หน้าแรก

บริษัท แมส มอนิเตอร์ จำกัด
MASS MONITOR CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: เลิก(เสร็จการชำระบัญชี)

บริษัท แมส มอนิเตอร์ จำกัด

บริษัท แมส มอนิเตอร์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105538092274
วันจดทะเบียน : 03/08/1995
สภาพกิจการ : เลิก(เสร็จการชำระบัญชี)
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ที่ตั้ง : 50 ถ. สุขุมวิท 21(อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : การลงทุนในบริษัทอื่น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก