หน้าแรก

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด
MINOR DAIRY LIMITED
ที่อยู่ : พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534059931
วันจดทะเบียน : 27/06/1991
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ที่ตั้ง : 99 อาคาร เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 16 ห้อง ซ. รูเบีย ถ. สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
โทรศัพท์ : 0-4436-1134
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น