หน้าแรก

บริษัท มอร์แก็น อีเล็คทริค จำกัด
MORGAN ELECTRIC CO.,LTD.
ที่อยู่ : ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท มอร์แก็น อีเล็คทริค จำกัด

บริษัท มอร์แก็น อีเล็คทริค จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545047246
วันจดทะเบียน : 02/05/2002
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 519/187 ถ. ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ประเภทธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน