หน้าแรก

บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
NADAO BANGKOK CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด

บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105552094718
วันจดทะเบียน : 09/09/2009
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ที่ตั้ง : 92/14 ซ. สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ. สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตภาพยนตร์/รายการโทรทัศน์และจัดหานักแสดง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2662-0499
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์