หน้าแรก

บริษัท นนทรี จำกัด
NONTRI COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท นนทรี จำกัด

บริษัท นนทรี จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105516009986
วันจดทะเบียน : 17/09/1973
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ที่ตั้ง : 1558/27 ถ. เทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2182-0091-3
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย