หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทออโต้
NUTAUTO LIMITED PARTNERSHIP
ที่อยู่ : ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทออโต้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทออโต้

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0103562004451
วันจดทะเบียน : 13/03/2019
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 100000
ที่ตั้ง : 34/220 ซ. วัดเวฬุวนาราม 21 แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องมือช่าง
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ