หน้าแรก

บริษัท ออฟทิไมซ์ คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
OPTIMIZED CONSTRUCTION TECHNOLOGY CO.,LTD.
ที่อยู่ : พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ออฟทิไมซ์ คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ออฟทิไมซ์ คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549053747
วันจดทะเบียน : 27/04/2006
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ที่ตั้ง : 20 ม. 6 ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแผ่นพื้น,ผนังสำเร็จรูปอสังหาริมทรัพย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
โทรศัพท์ : 0-3486-7132
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง