หน้าแรก

บริษัท ป นภผล จำกัด
P NAPAPOL COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ป นภผล จำกัด

บริษัท ป นภผล จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0805558000697
วันจดทะเบียน : 28/04/2015
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 41/2 ม. 6 ต. ปากแพรก อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช 80140
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ อาหารเส้น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น