หน้าแรก

บริษัท ปัณพัฒน์ ชีท จำกัด
PANNAPAT SHEET CO.,LTD.
ที่อยู่ : กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ปัณพัฒน์ ชีท จำกัด

บริษัท ปัณพัฒน์ ชีท จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549098406
วันจดทะเบียน : 16/08/2006
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 31/5 ม. 6 ถ. สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างสั่งทำกระดาษลูกฟูก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 08-6318-8078
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง