หน้าแรก

บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
PERFECT SOLUTION & CONSULTANCE CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด

บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548027882
วันจดทะเบียน : 24/02/2005
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ที่ตั้ง : 114/35 ภัสสร 33 ชั้น 1 ห้อง ถ. พัฒนาชนบท 3 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเล และน้ำทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา