หน้าแรก

บริษัท รัฐขจร จำกัด
RATTAKHAJON COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท รัฐขจร จำกัด

บริษัท รัฐขจร จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205557023729
วันจดทะเบียน : 10/07/2014
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 555 ม. 2 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
ประเภทธุรกิจ : ขายน้ำจืด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา