หน้าแรก

บริษัท รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
RUNGRUENG CONSTRUCTION AND SUPPLY CO.,LTD.
ที่อยู่ : ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735559002341
วันจดทะเบียน : 11/04/2016
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 359/2 ม. 5 ถ. บางภาษี-ศาลายา ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
ประเภทธุรกิจ : ขายวัสดุก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย