หน้าแรก

บริษัท สหวาณิช อินเตอร์เทรด จำกัด
SAHA VANIJ INTERTRADE CO.,LTD.
ที่อยู่ : ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท สหวาณิช อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท สหวาณิช อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105552005618
วันจดทะเบียน : 19/01/2009
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 83/37 ซ. คู้บอน 27 แยก 37 ถ. คู้บอน แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องมือใช้ในงานก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องอุปโภค-บริโภค
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ