หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัย การช่าง ซัพพลายเออร์
SAKCHAI ENGINEERING SUPPLIER LTD.,PART.
ที่อยู่ : บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 18110
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัย การช่าง ซัพพลายเออร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัย การช่าง ซัพพลายเออร์

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0193548000991
วันจดทะเบียน : 09/05/2005
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 200000
ที่ตั้ง : 57/3 ม. 8 ต. บ้านป่า อ. แก่งคอย จ. สระบุรี 18110
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างทุกประเภทรับจ้างทำของ
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย