หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรานต์พัชร์ แอสเสทส์
SARANPAT ASSET LIMITED PARTNERSHIP
ที่อยู่ : ท่าเสา เมือง อุตรดิตถ์ 53000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรานต์พัชร์ แอสเสทส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรานต์พัชร์ แอสเสทส์

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0533560000781
วันจดทะเบียน : 28/09/2017
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 168/5 ม. 1 ซ. แสงเทียน ต. ท่าเสา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย