หน้าแรก

บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด
SIAM MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 60000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0605559000072
วันจดทะเบียน : 12/01/2016
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 95/34 ม. 9 ต. วัดไทร อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์