หน้าแรก

บริษัท สยาม ซัคเซส จำกัด
SIAM SUCCESS COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท สยาม ซัคเซส จำกัด

บริษัท สยาม ซัคเซส จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105544029619
วันจดทะเบียน : 23/03/2001
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 175 ซ. เจริญนคร 40 ถ. เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2862-7448
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง