หน้าแรก

บริษัท สไมล์ ทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด
SMILE TV NETWORKS CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: เลิก(ไม่เสร็จการชำระบัญชี)

บริษัท สไมล์ ทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท สไมล์ ทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549129689
วันจดทะเบียน : 31/10/2006
สภาพกิจการ : เลิก(ไม่เสร็จการชำระบัญชี)
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 200 ซ. สุขุมวิท 49/12 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : ผลิตรายการทางเคเบิ้ลส์ทีวี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การบริการจัดส่งสัญญาณโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล