หน้าแรก

บริษัท สโนว์มิลค์ เจลาโต จำกัด
SNOWMILK GELATO CO.,LTD.
ที่อยู่ : บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 12000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท สโนว์มิลค์ เจลาโต จำกัด

บริษัท สโนว์มิลค์ เจลาโต จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105556134757
วันจดทะเบียน : 23/08/2013
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 421 ม. 1 ต. บ้านใหม่ อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไอศกรีม - ผู้ผลิต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น