หน้าแรก

บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
SONY MUSIC ENTERTAINMENT (THAILAND) LTD.
ที่อยู่ : คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: เลิก(เสร็จการชำระบัญชี)

บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105527028278
วันจดทะเบียน : 06/08/1984
สภาพกิจการ : เลิก(เสร็จการชำระบัญชี)
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ที่ตั้ง : 3199 ชั้น 22 ห้อง ถ. พระรามที่ 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและจัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำดนตรีเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่