หน้าแรก

บริษัท สทอรี่ จำกัด
STORRY COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต 83000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท สทอรี่ จำกัด

บริษัท สทอรี่ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0835558013624
วันจดทะเบียน : 18/11/2015
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 32/1 ม. 1 ต. เกาะแก้ว อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไอศกรีม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น