หน้าแรก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยเรดิโอ
SUKHOTHAI RA1DIO LIMITED PARTNERSHIP
ที่อยู่ : ธานี เมือง สุโขทัย 64000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยเรดิโอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยเรดิโอ

ประเภทกิจการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0643555000467
วันจดทะเบียน : 24/10/2012
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 202/113 ซ. ทองเนียม ถ. วิเชียรจำนงค์ ต. ธานี อ. เมือง จ. สุโขทัย 64000
ประเภทธุรกิจ : วิทยุกระจายเสียง
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์