หน้าแรก

บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จำกัด
TANAPAT FOODS CO.,LTD.
ที่อยู่ : พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305551001455
วันจดทะเบียน : 02/10/2008
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 11 ม. 8 ต. พญาเย็น อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30320
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพีช
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น